Literatuur

Er is reeds een vrij grote publicatiestroom rond sociale-ecologische vernieuwing op gang gekomen. Voor wie graag in de boeken duikt, geven we enkele tips mee.

Over coöperatief ondernemen

“De Nieuwe coöperatie”  – Walter Lotens – http://www.walterlotens.net/

“Coöperaties, hoe heroveren we de economie” – Dirk Barrez – http://www.pala.be

Over het herdenken van ons economisch systeem

“Hou het klein”, F. Schumacher

“Econoshock 2.0” – Geert Noels – http://www.econoshock.be/

“Hoeveel is genoeg” – Robert & Edward Skydelski – http://www.skidelskyr.com/

“Welvaart zonder groei” – Tim Jackson

Over transitie naar een sociaal-ecologische toekomst

“De gesel van Darwin” – Mathieu Snykers – http://www.evolutietheorie.ugent.be/node/465

“Zelf denken” – Harald Welzer

“Ils changent le monde” – Rob Hopkins

“Het kleine verzet” – Tine Hens – http://detoekomstmakers.be/2015/04/03/soepele-tred-klein-verzet-met-tine-hens/

“Terra Reversa” – Peter Tom Jones

 

Over duurzame voedselproductie

“Voeding verknipt” – Luc Vankrunkelsven – http://www.wervel.be

“Kleinschaligheid als alternatief” – Gert Jan Jansen – http://www.hofvantwello.nl/