Over ComPani

ComPani – duurzame productieherstelarbeidgemeenschapmeewerkeninitiatiefnemers

In Sanskrit, “pāṇi” means “hand”.

Samen de handen uit de mouwen steken om nieuwe vormen van produceren en consumeren in praktijk te brengen, daarvoor staat ComPani. In een wereld  waarin een niets ontziende economische groei  een zware hypotheek legt op huidige en toekomstige generaties (klimaatopwarming, milieuverontreiniging, grondstoffenschaarste, …), willen we onze schouders zetten onder een andere manier van ondernemen en produceren. Hierbij staat zorg voor de mens, voor de gemeenschap en voor de wereld centraal. We willen een bedrijfje  uitbouwen dat niet uitgaat van winstmaximalisatie, concurrentiestrijd en efficiëntieverhoging, maar dat kiest voor kleinschaligheid, voor milieuwinst, voor zoeken naar lokale samenwerking en voor eenvoudige, artisanale productiewijzen .Van homo economicus naar homo collaborans, dat is de oefening waarvoor we gaan. Het is een toekomstoefening waarvan we de uitkomst nog niet kennen, maar waaraan we, samen met vele andere initiatieven, een kleine alinea willen bijdragen.

iStock-Plantje-in-handen-000012181084Medium-300x199[1]

 

Duurzaam produceren

ComPani start met een bakkerij en een lunch-en koffiehuis en zal in de beginperiode al zijn energie steken in een goed product en een verzorgde dienst. Het doet dit in de vorm van een coöperatieve onderneming waarin tal van ecologische principes terug te vinden zijn. Zo is er o.m. ruim aandacht voor het gebruik van lokale grondstoffen en producten – waar mogelijk ook  biologische grondstoffen -, voor minimale verpakking, voor een goed water- en energiebeheer en voor vermijden van voedselverspilling. En zowel voor de lokale grondstoffen als voor de ‘verre’ grondstoffen kiezen we voor fairtrade. Van eerlijke handel wordt iedereen beter.

handen.-duurzaamheid[1]

 

Recovery employment

ComPani biedt tijdelijke tewerkstellingskansen aan mensen  voor wie ‘concreet de handen uit de mouwen steken in een veilige omgeving’ een opstapje kan betekenen naar het herwinnen van zelfvertrouwen en veerkracht. De Engelse term ‘recovery employment’ verwijst naar de herstellende kracht van arbeid waarin ook ComPani  gelooft en waarvoor het ruimte wil scheppen. Daarnaast wil de coöperatieve ook werkkansen bieden aan jongeren voor wie een reguliere betrekking net iets te hoog is gegrepen vanwege één of andere beperking maar die toch voluit willen gaan om een volwaardige job op te nemen.

NIEUWS_Bakker-Pots-start-speltproject[1]

 

En voor de gemeenschap

– dat zijn U en ik en alle sympathisanten die bezorgd zijn om een goede en duurzame toekomst voor de komende generaties – wil ComPani ontmoeting en vorming organiseren.  De focus ligt daarbij op het uitwisselen van oude en nieuwe technieken, van inzichten en creatieve ideeën die helpen om een duurzame en toekomstgerichte levenswijze te ontwikkelen.

9[1]

 

Zelf meewerken

Iedereen kan financieel participeren in de coöperatie via één of meerdere aandelen – zie rubriek ‘coöperant’. Maar ook zonder het statuut van coöperant ben je welkom om op één of andere manier een steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van de coöperatie.

img1607.520x290.box[1]

 

De toekomst ? …  

In een later stadium hoopt ComPani andere gelijkgezinde ondernemers te kunnen aantrekken om in het verlengde van de bakkerij nieuwe economische activiteiten toe te voegen aan de coöperatie. Van het kleinere ComPani (samen brood maken) naar een grotere ‘ComPani’ van sociaal-ecologische/economische initiatieven.

Mooie-digitale-3d-achtergronden-hd-leuke-3d-wallpapers-computer-digitaal-afbeelding-foto-15[1]

De initiatiefnemers

zijn mensen die lokaal en sommigen internationaal actief zijn rond ontwikkelingssamenwerking en fairtrade (de plaatselijke wereldwinkel is hun vertrouwde clubhuis) en die vinden dat we ook onszelf – meer concreet ons economische denken en handelen – moeten aanpassen om tot een leefbare en rechtvaardige wereld te komen voor iedereen.

5-BoomLadder[1]