Missie

“pāṇi” betekent hand in het Sanskriet

Samen de handen uit de mouwen steken om nieuwe vormen van produceren en consumeren in praktijk te brengen, daarvoor staat ComPani. In een wereld  waarin een niets ontziende economische groei  een zware hypotheek legt op huidige en toekomstige generaties (klimaatopwarming, milieuverontreiniging, grondstoffenschaarste, …), willen we onze schouders zetten onder een andere manier van ondernemen en produceren. Hierbij staat zorg voor de mens, voor de gemeenschap en voor de wereld centraal. We gaan niet uit van winstmaximalisatie, concurrentiestrijd en efficiëntieverhoging, maar we kiezen voor kleinschaligheid, milieuwinst, lokale samenwerking en eenvoudige, artisanale productiewijzen .Van homo economicus naar homo collaborans, daar gaan we voor.

iStock-Plantje-in-handen-000012181084Medium-300x199[1]

 

Duurzaam produceren

ComPani start met een bakkerij en een lunch-en koffiehuis en zal in de beginperiode al zijn energie steken in een goed product en een verzorgde dienst. Het doet dit in de vorm van een coöperatieve onderneming waarin tal van ecologische principes terug te vinden zijn. Zo is er o.m. ruim aandacht voor het gebruik van lokale grondstoffen en producten – waar mogelijk ook  biologische grondstoffen -, voor minimale verpakking, voor een goed water- en energiebeheer en voor vermijden van voedselverspilling. En zowel voor de lokale grondstoffen als voor de ‘verre’ grondstoffen kiezen we voor fairtrade. Van eerlijke handel wordt iedereen beter.

handen.-duurzaamheid[1]

 

Recovery employment

ComPani biedt tijdelijke tewerkstellingskansen aan mensen  voor wie ‘concreet de handen uit de mouwen steken in een veilige omgeving’ een opstapje kan betekenen naar het herwinnen van zelfvertrouwen en veerkracht. De Engelse term ‘recovery employment’ verwijst naar de herstellende kracht van arbeid waarin ook ComPani  gelooft en waarvoor het ruimte wil scheppen. Daarnaast wil de coöperatieve ook werkkansen bieden aan jongeren voor wie een reguliere betrekking net iets te hoog is gegrepen vanwege één of andere beperking maar die toch voluit willen gaan om een volwaardige job op te nemen.

NIEUWS_Bakker-Pots-start-speltproject[1]

 

En voor de gemeenschap

– dat zijn U en ik en alle sympathisanten die bezorgd zijn om een goede en duurzame toekomst voor de komende generaties – wil ComPani ontmoeting en vorming organiseren.  De focus ligt daarbij op het uitwisselen van oude en nieuwe technieken, van inzichten en creatieve ideeën die helpen om een duurzame en toekomstgerichte levenswijze te ontwikkelen.

9[1]

 

 

De toekomst ? …  

In een later stadium hoopt ComPani andere gelijkgezinde ondernemers te kunnen aantrekken om in het verlengde van de bakkerij nieuwe economische activiteiten toe te voegen aan de coöperatie. Van het kleinere ComPani (samen brood maken) naar een grotere ‘ComPani’ van sociaal-ecologische/economische initiatieven.

Mooie-digitale-3d-achtergronden-hd-leuke-3d-wallpapers-computer-digitaal-afbeelding-foto-15[1]