Coöperant

Wil je mee investeren in ComPani ?

Dat is mogelijk ! ComPani is een coöperatieve vennootschap waarvan de “eigen middelen” bestaan uit ‘aandelen’.  Je kan één of meerdere van deze aandelen kopen en dan ben je “mede-eigenaar” van de coöperatieve.

Waarom aandelen kopen ?

Compani is een burgerinitiatief waarbij de oprichters sterk geloven in de kracht van de lokale gemeenschap en in de toekomstgerichtheid van een lokale economie. Liever dan geld te lenen bij een bank, wil ComPani  een beroep doen op middelen uit de directe omgeving. Er is overigens een groeiende bewustwording bij de mensen om eigen spaarmiddelen in plaatselijke projecten te investeren. En als de coöperatieve straks winst maakt, dan geniet je als aandeelhouder van een dividend (lees een deelname in de winst) naargelang je geïnvesteerde bedrag. Als coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk worden geen hoge dividenden uitgekeerd: dit mag wettelijk niet maar is verder ook niet de bedoeling van de onderneming. Als er winst wordt gemaakt zal een gedeelte van de winst worden aangewend voor  nieuwe investeringen , een gedeelte voor steun aan projecten en een gedeelte naar dividenduitkering. De Algemene Vergadering  waarvan elke aandeelhouder lid van is bepaalt jaarlijks de hoogte van het dividend. In de statuten staat vermeld dat de jaarlijkse ‘gezondheidsindex’  hierbij als richtinggevend wordt beschouwd.

Hoeveel kost een aandeel ?

ComPani beschikt over 3 soorten aandelen:

  • A-aandelen of oprichtersaandelen ter waarde van € 1.000  per aandeel (deze zijn volstort bij de oprichting)
  • B-aandelen ter waarde van € 500 en gericht naar rechtspersonen (vennootschappen, vzw’s, …)
  • C-aandelen ter waarde van € 100 en gericht naar particuliere personen

Hoe inschrijven voor aandelen of verdere informatie inwinnen?

Door onderstaand bericht te verzenden vernemen we jouw belangstelling voor ComPani en sturen we je graag meer uitgebreide informatie toe met het intekenformulier.

OPMERKING: VOORLOPIG WORDEN GEEN NIEUWE AANDELEN INGESCHREVEN BIJ ONSTENTENIS VAN KAPITAALBEHOEFTE (opm. geldig vanaf 01.01.2018)