En waar staan we begin oktober ..

Er is intussen heel wat werk verzet. Muren en vloeren uitbreken, riolering en waterleiding aanpassen, nieuwe wanden plaatsen, nieuwe elektrische leidingen, ..Koffiehuis, keuken en gemeenschappelijke ruimten hebben een nieuwe vloer gekregen.  In oktober komen de technieken aan bod: CV- en sanitaire werken, daarna elektriciteitswerken en ten slotte de wandafwerking. De broodoven, het hart van de bakkerij, werd aangekocht in Charleroi. De oven (elektrisch) werkt modulair (de 4 bakkamers werken qua temperatuur onafhankelijk van elkaar) en heeft een laag elektrisch verbruik. Het warm water wordt geproduceerd door een warmtewisselaar, waardoor een gedeelte van de bakkerijwarmte kan gerecupereerd worden. Op de kranen komen watersparende  koppen om ook hier het verbruik binnen de perken te houden. Ecologie en kostenefficiëntie gaan vaak goed samen met elkaar.